CẤU TRÚC CỦA NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

1. HỆ KẾT CẤU CHÍNH

Là hệ thống chịu lực chính của công trình bao gồm: cột, kèo và hệ khung đỡ khác. Hình dạng và kích thước của các thành phần dựa trên yêu cầu của bản vẽ. Hệ khung được kết nối bằng bulong.

 • Khung cứng cột

 • Khung cứng vì kèo

 • Mái nối

2. HỆ KẾT CẤU PHỤ

Hệ kết cấu phụ bao gồm xà gồ, dầm viền, thanh giằng, khung gió, kèo và các thành phần kết cấu khác.

 • Xà gồ vách

 • Xà gồ mái

 • Giằng khung

 • Mặt dựng

3. HỆ KẾT CẤU BAO CHE MÁI VÀ VÁCH

Bao gồm tôn mái và tôn vách, phần này giúp tăng tính thẩm mỹ của nhà thép.

 • Tường gạch

 • Máng xối

 • Tấm lấy sáng

 • Cửa cuốn

 • Mái hắt che mưa

 • Mái đón

 • Cửa trượt cánh đôi

4. KHÁC

 • Diềm góc đầu hồi

 • Cửa đi

 • Ống thoát nước mưa

 • Thang lồng

 • Sàn thao tác mái

 • Tay vịn

 • Cầu trục di động

 • Quạt thông gió

 

"GB STEEL – Your trusted partner"