PHỤ KIỆN HOÀN THIỆN

          Nhà thép tiền chế được thiết kế theo yêu cầu sở thích của khách hàng với nhiều lựa chọn hoàn thiện kiến trúc khác nhau. Những phụ kiện bên dưới luôn có sẳn để đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

 

1. TÔN SÁNG MÁI

2. TÔN SÁNG VÁCH

3. CÁCH NHIỆT

 

4. LAM GIÓ

5. CỬA SỔ

6. THANG LEO

7. CẦU THANG

 

"GB STEEL – Your trusted partner"