Banner New

Nhà Máy Sản Xuất Xà Gồ

Tổng Quan Nhà Máy Sản Xuất Xà Gồ

Nhà máy sản xuất xà gồ GB Steel là một trong những nhà máy hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xà gồ từ thép cuộn. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến và hiện đại, sản lượng của nhà máy đạt đến 100 tấn/tháng.