Tổng Quan

Tổng Quan Nhà Máy Sản Xuất Tôn - Xà Gồ

Thành lập từ những năm đầu của thế kỷ 21, GB Steel đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp tôn, xà gồ cho cả thị trường trong và ngoài nước.