HỆ KHUNG KÈO THÉP CHUẨN

          Khung thép là khung chịu lực chính, được tạo thành từ cột & kèo liên kết với nhau bằng bu lông. Tất cả tiêu chuẩn kỹ thuật như vật liệu, mặt cắt, quy cách hàn… đều được tiêu chuẩn hóa để đảm bảo khả năng chịu lực đạt hoặc vượt kế hoạch.

          Ngoài các loại khung kèo tiêu chuẩn, GB STEEL có thể tư vấn và cung cấp giải pháp theo các yêu cầu đặc biệt của Khách hàng.

         

          1. KHUNG KHÔNG CỘT GIỮA