AK Vina Lotus

Nhà máy sản xuất - Gò Dầu, Đồng Nai

Nhà Máy VSTAR

Nhà máy sản xuất và nhà kho VSTAR- Cam Lâm, Khánh Hòa

Casa Bella

Nhà kho - Khu CN Long Hậu, Cần Guộc, Long An

Kyokuyo Vina Foods

Nhà máy - Long An

Nhà Xưởng Chaang Chiia - Giai Đoạn 2

Nhà xưởng sản xuất phụ kiện - Bến Lức, Long An

BW Bàu Bàng 6

Nhà xưởng công nghiệp - Bàu Bàng, Bình Dương

Nhà Xưởng BW Xenia 1

Nhà xưởng - KCN Xuyên Á, Long An

Nhà Xưởng Sakai Chemical

Xưởng hóa chất - Bến Cát, Bình Dương

Nhà Máy Sản Xuất Xút NAOH

Xưởng hóa chất - Bảo Lâm, Lâm Đồng

Nhà Máy AA

Nhà xưởng - Tây Ninh