Nhà Xưởng Chaang Chiia - Giai Đoạn 2

Nhà xưởng sản xuất phụ kiện - Bến Lức, Long An

BW Bàu Bàng 6

Nhà xưởng công nghiệp - Bàu Bàng, Bình Dương

Nhà Xưởng BW Xenia 1

Nhà xưởng - KCN Xuyên Á, Long An

Nhà Xưởng Sakai Chemical

Xưởng hóa chất - Bến Cát, Bình Dương

Nhà Máy Sản Xuất Xút NAOH

Xưởng hóa chất - Bảo Lâm, Lâm Đồng

Nhà Máy AA

Nhà xưởng - Tây Ninh

KCS -Long An

Cơ khí - Inox - Long An

Nhà Xưởng - Tây Ninh

Dệt nhuộm - Tây Ninh