PPF WH

Xuất khẩu kết cấu thép - Philippines

Nhà Kho

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan

Egg Storage

Xuất khẩu kết cấu thép - Philippines

Nhà Xưởng - Tây Ninh

Dệt nhuộm - Tây Ninh

Sport Center

Xuất khẩu kết cấu thép - Châu Á

Makro Korat

Xuất khẩu kết cấu thép- Thái Lan

Sycamore

Canopy - Cổng chào - Bình Dương

KCS -Long An

Cơ khí - Inox - Long An

Makro Pinklao

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan

Delasol

Delasol - Quận 4, TP.HCM