CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với giá trị cốt lõi TÍCH CỰC - TRÁCH NHIỆM - HỢP TÁC - ĐỔI MỚI - CHẤT LƯỢNG - BỀN VỮNG, GB Steel xác định và cam kết:

1. Phấn đấu trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trên thị trường xây dựng Việt Nam.

2. Thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm cung cấp các sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

4. Đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị nhằm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

5. Thu hút nhân lực chất lượng cao, tay nghề cao và nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các hoạt động đào tạo.

6. Không ngừng nâng cao chất lượng và năng suất sản phẩm.

7. Thúc đẩy tinh thần làm việc của công ty, ổn định và từng bước nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

8. Tất cả nhân viên công ty luôn nhất trí thực hiện các chính sách chất lượng.

 

"GB STEEL – Your trusted partner"