GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của GB Steel được xây dựng trên một nền móng vô cùng vững chắc bằng chính “giá trị cốt lõi” của tất cả Cán bộ - nhân viên kết nối lại. Đây chính là chìa khóa tạo nên sự phát triển vượt bậc của GB Steel trong suốt những năm qua:

 

1. TÍCH CỰC

Tư duy tích cực, thách thức mọi trở ngại, bứt phá đến thành công.

 

2. TRÁCH NHIỆM

Nghiêm khắc với bản thân, trách nhiệm với công việc, hiệu quả cho Khách hàng.

 

3HỢP TÁC

“Muốn đi nhanh thì đi 1 mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

 

4. ĐỔI MỚI

Thành công là khi tạo nên sự khác biệt, đổi mới để được hướng đến tương lai.

 

5. CHẤT LƯỢNG

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tạo nên giá trị cốt lõi cho Thương hiệu.

 

6. BỀN VỮNG

Giá trị của bền vững chính là sự tuân thủ. Không ngừng đặt mục tiêu, không ngừng đạt được là cốt lõi của thành công.

 

"GB STEEL – Your trusted partner"