VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công của một doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Lãnh Đạo GB Steel đã xây dựng bộ “Văn hóa doanh nghiệp” với tính đặc trưng và phong cách khác biệt của riêng mình.

Con người – giá trị cốt lõi để tạo nên hình thái của văn hóa doanh nghiệp.

GB Steel là một cộng đồng đa sắc màu, đa quốc gia, mỗi một cá thể đều có sự độc đáo và cá tính riêng, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu duy nhất chính là nâng cao giá trị doanh nghiệp của GB Steel. Chính vì vậy, văn hóa doanh nghiệp tại GB Steel đã được định hình và phát triển đến ngày hôm nay đồng hành cùng sự hưng thịnh và lâu dài của doanh nghiệp.

1. TRÁCH NHIỆM:

Trách nhiệm chính là cán cân rõ rệt nhất để khẳng định giá trị đạo đức của một con người. Trách nhiệm tại GB Steel được chia thành 2 khía cạnh:

- Dám chịu trách nhiệm, nhận lỗi và khắc phục.

- Có trách nhiệm với công việc và bản thân.

2. THAY ĐỔI:

Giá trị của “thay đổi” chính là hoàn thiện hơn mỗi ngày, luôn hướng tới sự đổi mới để bản thân phát triển hơn.

GB Steel đã và đang hiện thực hóa xây dựng một môi trường chuyên nghiệp nhưng không gò bó, nhân sự công ty sẽ thỏa sức sáng tạo và phát triển, thay đổi bản thân để nâng cao giá trị của chính mình cũng như nâng cao chất lượng công việc.

3. CÔNG BẰNG:

Công bằng – Sự cốt lõi của vai trò quản lý, lãnh đạo.

GB Steel – Môi trường nói không với sự bất công và mập mờ. Khẳng định giá trị đầu tiên của văn hóa doanh nghiệp bằng chính sự “Công chính liêm minh”, đề cao trân trọng nhân tài.

4. TRƯỞNG THÀNH:

Về yếu tố con người, thành công của một doanh nghiệp được đo lường bởi giá trị trưởng thành của nhân sự qua thời gian.

GB Steel hướng tới sự trưởng thành của nhân sự qua chất lượng công việc và nuôi dưỡng giá trị con người. Chính vì vậy, nhân sự tại GB Steel luôn được nâng cao trình độ chuyên môn và nhân văn thông qua giao tiếp ứng xử kể cả trong và ngoài công ty.

5. HIỆU QUẢ:

Công thức được tạo ra để đem lại hiệu quả khi thực hành, vì vậy, hiệu quả chính là đích đến cuối cùng để chúng ta có thể đánh giá toàn bộ quá trình và thực hiện hiệu chỉnh, tái lập.

Mọi động thái, hình thái trong bộ “văn hóa doanh nghiệp” của GB Steel đều được hướng đến giá trị hiệu quả mang lại cho mình, trong đó bao gồm sự tích cực cho từng cá thể, từng phòng ban, từng bộ phận và cho cả một Doanh nghiệp.

“Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp”.

GB Steel sẽ luôn hướng đến tương lai với kim chỉ nam: "Nhân sự phát triển – Doanh nghiệp hưng thịnh"

 

"GB STEEL – Your trusted partner"