Tổng Quan Nhà Máy Sản Xuất Kết cấu Thép

Nhà máy GB Steel Tọa lạc tại phường Thạnh Hóa, tỉnh Long An, một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam , vận hành hoàn toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, EN ISO 3834-2: 2021 , và không ngừng nâng cao chất lượng của hệ thống.

Máy Khoan Tốc Độ Cao

SUNRISE TPHD2016S

Máy Cắt Plasma

HUAWEI HNC 400H

Dây Chuyền Hàn Cổng

ZHOUXIANG SXBH20