Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm

Dự án Kết cấu thép - Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm - Xuất khẩu Thái Lan

Makro Khonkaen 3

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan

AME Building -Mở rộng giai đoạn3

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan

Texcawall

Xuất khẩu kết cấu thép -Thái Lan

Makro Pinklao

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan

Makro Korat

Xuất khẩu kết cấu thép- Thái Lan

Nhà Kho

Xuất khẩu kết cấu thép - Thái Lan